Fremtidens barnbibliotek
Stockholm 30 mars 2009


I Sverige har den danska utredningen Fremtidens biblioteksbetjening av børn inspirerat och provocerat både när det gäller verksamhet och kompetens. Hur är det i Danmark? Från Norge medverkar Stig Elvis Furset, bibliotekarie som är en uttalad anhängare av att förmedla populärkultur till ungdomar. Dagen innehåller också teori och praktik om barns läsning och barnbibliotekens läsfrämjande arbete.

Tid: Måndag 30 mars 2009 kl. 9.30 – 16.00
Plats: Lokal: Polhemssalen, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm
Pris:

700 kronor för enskilda medlemmar, övriga 1100 kronor. 350 kr för student- och pensionärsmedlemmar.

Stipendier för studerande: www.biblioteksforeningen.org/organisation/bidrag/stipendier.html

Program

Måndagen 30 mars

09.30 Registrering och kaffe
10.00 Välkommen

Mitt i framtidens kultur
Inledningsföreläsare Gunilla Kindstrand, kulturjournalist
10.45

Bensträckare

11.00 Fremtidens Biblioteksbetjening af børn - vad har hänt?
Rapporten Fremtidens Biblioteksbetjening af børn initierades av den danske kulturministern och arbetet med rapporten har skett i regi av Styrelsen for Bibliotek og Medier. Man menar att biblioteken måste tänka nytt för att behålla barnen på biblioteket och det behövs nya kompetenser på biblioteken. Rapporten mynnar ut i tio budord för framtidens barnbibliotek. Det är nu drygt ett år sedan rapporten kom. Vad har hänt på de danska biblioteken?

Ann Poulsen, Styrelsen for Bibliotek og Medier, Köpenhamn
Rapporten som pdf-dokument
11.45 Lunch på egen hand
13.00
Sex projekt kring läsfrämjande:
Under en dryg timme kommer sex olika projekt att presenteras. Vid olika bord kan deltagarna sätta sig ner och få en kort presentation och också möjlighet att ställa frågor:

Läskonster, deltagare i projektet berättar
Barns smak, Eva Nordlinder, Länsbiblioteket i Västerbotten

MVG
, Maria Ehde Andersson, Regionbibliotek Halland, Karin Zetterberg, Länsbibliotek Sörmland. MVG-länk nr 2.
LÄS!, Göran Schmitz, Malmö stadsbibliotek
Bok på rymmen, Cecilia Lindgren, Folkbiblioteken i Lund, Barn och unga
Familjecentralen i Norrby, Anna-Karin Albertsson, Borås stadsbibliotek

Klicka på respektive projekt för att läsa mer.

Kaffe under tiden
14.30 PopKult - eit geriljaangrep på ungdomskroken
Stig Elvis Furset, bibliotekskonsulent, Drammen, Norge. Stig Elvis är också författare och mångårig supporter till fotbollsklubben SK Brann. Föreläser iklädd sin supportertröja. (foto: Brecht foto)
15.15 Barnbibliotekariernas svarta låda
Anette Eliasson, länsbibliotekarie, Regionbibliotek Halland
ca 16.15 Dagen avslutas

Mer information:
Lo Claesson,
e-post: lo.claesson@jonkoping.se
tel: 036 – 10 66 99

Christine Wennerholm, Länsbibliotek Gävleborg
e-post: christine.wennerholm@lg.se
tel: 070 – 600 72 46

Ingrid Källström Nilsson, Rum för barn, Kulturhuset, Stockholm
e-post: ingrid.kallstrom@kulturhuset.stockholm.se
tel: 076 -123 14 23

Wiviann Wilhelmsson
e-post: ww@biblioteksforeningen.org
tel: 070 – 250 40 32

Inbjudan som pdf-dokument

Inbjudan som pdf-dokument - klicka här.

Anmälan
Anmäl dig omgående till Svensk Biblioteksförening, Eva Silverplats, via föreningens hemsida eller på bifogad talong via fax 08-545 132 31. Det går även bra att skicka e-post med anmälningsuppgifterna till info@biblioteksforeningen.org Konferensavgiften erläggs mot faktura senast 5 arbetsdagar före kurstillfället. Anmälan är bindande. Bekräftelse skickas ut per e-post.

Arrangör:
Svensk Biblioteksförening i samarbete med Statens Kulturråd och
länsbiblioteken

Välkomna!

Tillbaka